سفارش تبلیغ
صبا

آقا ردای سبز امامت مبارکت              پوشیدن لباس خلافت مبارکت

ای آخرین ذخیره زهرایی حسین          آغاز روزگار امامت مبارکت                                                   

خدایا یقین به حضورش را نصیبمان کن
تاریخ : شنبه 92/10/21 | 8:10 عصر | نویسنده : استاد حوزه ودانشگاه حجه السلام والمسلمین دکترگودرزی | نظر