سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

آقا ردای سبز امامت مبارکت              پوشیدن لباس خلافت مبارکت

ای آخرین ذخیره زهرایی حسین          آغاز روزگار امامت مبارکت                                                   

خدایا یقین به حضورش را نصیبمان کن
تاریخ : شنبه 92/10/21 | 8:10 عصر | نویسنده : استاد حوزه ودانشگاه حجه السلام والمسلمین دکترگودرزی | نظر