سفارش تبلیغ
صبا

قربان غدیر رفت ولی یارنیامد    آن شمع دل افروزشب تار نیامد چندروزدگرمانده که باناله بگوییم     ای اهل حرم میرعلمدار نیامد
تاریخ : سه شنبه 91/8/23 | 12:16 صبح | نویسنده : استاد حوزه ودانشگاه حجه السلام والمسلمین دکترگودرزی | نظر

راه ورسم پرواز بیاموزیدسفری در راه است و خدا دنیا را سکوی پرش انسان بسوی خود قرارداده است وچه زیباست پروازبسوی معبود آنسان که بفرمایش امام العارفین والساجدین حضرت زین العابدین علیه السلام درخانه خلوت دلت جزاوکس دیگری مهمان نباشد
تاریخ : سه شنبه 91/8/16 | 10:16 عصر | نویسنده : استاد حوزه ودانشگاه حجه السلام والمسلمین دکترگودرزی | نظر

امام خامنه ای روحی فدا درباره غدیرجمله بسیارزیبای فرمودند.    غدیرکربلای عوام بودو کربلاغدیرخواص درغدیرباانکه بیعت گرفته شدجفا شدولی درکربلا بااینکه بیعت برداشته شد وفا شد
تاریخ : سه شنبه 91/8/16 | 9:16 عصر | نویسنده : استاد حوزه ودانشگاه حجه السلام والمسلمین دکترگودرزی | نظر

غدیر یعنی کسانی که عقب مانده اندبرسندوکسانیکه جلورفته اندبرگردندتاباولایت حرکت کنندولایت نقطه پرگار هدایت است از

خاک به افلاک
تاریخ : سه شنبه 91/8/16 | 9:9 عصر | نویسنده : استاد حوزه ودانشگاه حجه السلام والمسلمین دکترگودرزی | نظر

هرآبستن غمهاست خدارحم کند       شهراین بارچه غوغاست خدارحم کند

 بوی دوداست که پیچیده کجا می سوزد      نکندخانه مولاست خدارحم کند

همه شهربه این سمت سرازیرشدند       درمیان کوچه دعواست خدارحم کند

هیزم آورده که آتش بزند این در را           پشت در حضرت زهراست خدارحم کند

همه جمعند وموافق که علی را ببرند     وعلی یکه و تنهاست  خدا رحم کند

 بین این قوم که از بغض لبالب هستند        قنفذومغیره پیداست خدا رحم کند    

مادرافتادوپسررفت زدست درداین است     چشم زینب به تماشاست خدارحم کند

موپریشان کند ودست به نفرین ببرد         درزمین زلزله برپاست خدارحم کند

ماجرا کاش همان روزبه آخرمی شد          تازه آغازبلا هاست خدارحم کند

غزلم سوخت دلم سوخت دل آقاسوخت     روضه ام ابیهاست خدارحم کند
تاریخ : چهارشنبه 91/1/16 | 1:3 صبح | نویسنده : استاد حوزه ودانشگاه حجه السلام والمسلمین دکترگودرزی | نظر